dtHome = Familielandbruget LRS - Vejle
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
Muldvarpekursus i Horsens
  26 feb 2020, kl. 09:00

Giftkursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende midler i Haderslev - Horsens - Viborg - Aalborg - Slagelse - Køge

Institut for Agroøkologi afholder i februar og marts måned 2020 det obligatoriske kursus for personer, der skal erhverve og anvende midler i fareklasse ”meget giftig” til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, hvilket vil sige fosforbrinteudviklende pellets, der nedlægges i dyrenes gangsystemer.

Kurset er udelukkende for personer og deres eventuelle ansatte, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse på egen bedrift eller erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre, foruden ansatte hos forhandlere.

Kursets indhold
Kurset omfatter en gennemgang af de fosforbrinteudviklende midlers virkemåde og toksikologi samt alle relevante bestemmelser vedrørende køb, opbevaring, brug m.v. i forbindelse med bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Den eksisterende lovgivning om kommunal bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise gennemgås ligeledes.

Endvidere omfatter kurset de sider af muldvarpens og mosegrisens biologi, der har særlig betydning for tilrettelæggelse og gennemførelse af en fornuftig og effektiv bekæmpelse.

Der vil under kurset blive lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere problemer vedrørende kursets emner.

Det skal bemærkes, at dette kursus kun giver adgang til brug af fosforbrinteudviklende pellets til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Denne prøve skal bestås før, man på Miljøstyrelsens hjemmeside kan lade sig registrere og dermed få udstedt autorisationen til køb og brug af fosforbrinteudviklende midler til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Autorisationen koster for en 5-årig periode 230 kr., som betales til Miljøstyrelsen.

Tid og sted

  • Køge - mandag den 24. februar Køge
  • Aarøsund v. Haderslev - tirsdag den 25. februar
  • Horsens - onsdag den 26. februar
  • Aalborg - torsdag den 27. februar
  • Viborg - fredag den 28. februar
  • Flakkebjerg v. Slagelse - mandag den 2. marts

Den nødvendige registrering af deltagere er åben fra kl. 9.00, mens selve kurset foregår fra kl. 10.00 til ca. kl. 16.00.

Tilmelding
Tilmelding og betaling foretages via www.muldvarpekursus.dk senest den 3. februar 2020.

 

Kursusafgift
Kursusafgiften er kr. 3.500,00 inklusive moms pr. deltager.
I beløbet er endvidere inkluderet forplejning i form af formiddagsbrød, frokost m/øl/vand, eftermiddags-kaffe/the og kage under kurset.

Deltagerantal
Deltagerantallet er begrænset. Der afholdes 6 kurser, og på hvert kursus kan der deltage op til 40 personer. Vi gør opmærksom på, at kurserne kan blive fuldtegnede, inden fristen udløber den 3. februar 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger kan fås på www.muldvarpekursus.dk.