dtHome = Familielandbruget LRS - Vejle
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
Vigtige datoer
 
Nyheder
Lokale foreninger og udvalg

Familieudvalget
I Familieudvalget tilbyder vi individuel rådgivning per telefon eller ved personlig henvendelse om emner, der berører dig og din familie. Derudover afholder vi møder, kurser og højskoledage med sociale og kulturelle indslag samt arrangerer lokale aktiviteter i form af foredrag, virksomhedsbesøg, madværksted for børnefamilier m.m. Endelig tilbyder vi udflugter, studieture og rejser. Vil du vide mere, så kontakt Familiekonsulent:

Navn Adresse Telefon Mobil E-mail
Gitte Hansen Gauerslund Skovvej 104, 7080 Børkop  20 20 23 99     


Andre netværk
Udover Familieudvalget er Familielandbruget LRS - Vejle repræsenteret i Grønt Råd, Landdistrikternes Fællesråd og to kommunenetværk.