dtHome = Familielandbruget LRS - Vejle
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
God høst derude!
  28 aug 2019

Af Sven-Aage Steenholdt, Formand
28.08.2019

Naturligvis skal denne udgave af nyhedsbrevet fra Familielandbruget LRS - Vejle handle om høst. Høsten er at betragte som landmandens årskarakter ved eksamen. Samtidig er høsten også en blanding af elementer, man selv har indflydelse på, og elementer, man ikke selv kan styre – nemlig vejret!

Grundlaget for landbrugserhvervet er, at vi er afhængige af vind og vejr. Det kommer tydeligst til udtryk i høstsæsonen, hvor vi altså er nødt til at indordne os vejrudsigterne. Det betyder, at når det er høstvejr, lægges alt andet til side.

I skrivende stund meldes der om gode udbytter i alle afgrøder. Nogle taler endda om rekordhøst. Men er rekordhøst altid lig med det største økonomiske udbytte?

Faktum er i hvert fald, at det i de første tre uger af august var svært at undgå at få høsten tørret. Prisfaldet i forhold til sidste år tager nok også lidt af det højere, økonomiske udbytte. Heldigvis har vi i slutspurten haft nogle rigtigt gode høstdage.

Datotyranni

Som bekendt har vi haft folketingsvalg og har fået en ny regering. Politikerne har haft en rigtig lang sommerferie til at gennemtænke den politik, de vil føre. Én ting er sikkert: Klimadagsordenen kommer til at fylde meget!

Her kommer vi som landmænd til at skulle bidrage til indsatsen for et bæredygtigt klima. Som landmand har jeg dog ikke brug for procenter, men jeg har brug for konkrete tiltag, som gør, at landbrugsproduktionen bliver mere bæredygtig. Hvis ikke økonomien også er bæredygtig i produktionen, så får man imidlertid svært ved at få os til at deltage ad frivillighedens vej.

Vejret har stor indflydelse på landmandens dagligdag. Sådan har det altid været. Når man skal udføre ting i marken, er vi mere afhængige af vejret, end af datoer. Og selvom Danmark er et lille land, så kan man konstatere, at Lolland-Falster næsten altid høster 8-10 dage før, man høster i Nordjylland. Alligevel har man de samme regler for efterafgrøder både på Lolland-Falster og i Nordjylland. Skæringsdatoen er i hele landet den 20. august.

Det er tankevækkende, at politikerne bag deres skriveborde udstikker retningslinjer for vores virke, som ikke kan overholdes i den virkelige verden. Da det ikke var muligt at høste på grund af vejret, måtte jeg søge dispensation. I den virkelige verden blev min mark dog høstet den 23. august. Jeg er ret sikker på, at den efterafgrøde, der vokser nu, opsamler lige så meget kvælstof, som hvis hoverafgrøden var blevet høstet den 19. august.

Er der således et fagligt belæg for datoen den 20. august, eller er det bare et udtryk for, at politikerne skal kunne kontrollere landbrugets indsats? Giver det noget til klimaregnskabet eller er det ren symbolsk?

Det ville være bedre, om vi i fællesskab og med udgangspunkt i den virkelige verden fandt fleksible løsninger, så N-reduktionsmålet blev en gennemsnitslig reduktion over flere år.

Politikerne bør på et tidspunkt indse, at man altså ikke kan lovgive om vejret.