dtHome = Familielandbruget LRS - Vejle
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
Landbrugsejendom ca 19,4 ha ved Borg, Bredebro
  19 aug 2019

                          
Hermed udbydes landbrugsejendommen beliggende Borgmark 3, 6261 Bredebro, til salg med overtagelsesdag den 1. januar 2020.

Den udbudte ejendom har et samlet matrikulært areal på ca. 19,4 ha.

Der medfølger betalingsrettigheder i henhold til Grundbetalingsordningen til 17,60 ha.

Bud-blanket med tilhørende bilagsmappe kan rekvireres hos Landbrugsrådgivning Syd med angivelse af sagsnr. 5079 tlf. 73 74 21 57 crc@lrs.dk (Conny Roager Christensen) eller på tlf. 73 74 21 55 hlk@lrs.dk (Helle List Kellmann).

Besigtigelse af ejendommen kan ske efter aftale med ejeren Lars Christiansen, der kan kontaktes på tlf. 30867650.

Skriftligt bud skal være Landbrugsrådgivning Syd, Rådhusstræde 2, 6240  Løgumkloster i hænde senest fredag den 11. oktober 2019 kl. 12:00.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle.